Ga door naar de inhoud

Soortenrijkdom

Het aantal vegetatiesoorten in de grasbekleding

Goed

Meer dan 30 soorten

Redelijk

Minder dan 30 maar meer dan 25 soorten

Matig

Meer dan 15 en minder dan 25 soorten

Slecht

Minder dan 15 soorten