Ga door naar de inhoud

De gids

Kies eerst een Elementgroep, zie hieronder (Grasbekleding, Asfaltbekleding, etc.).
Kies vervolgens een Element (bijv. bij asfaltbekleding: Asfaltbeton of Open steenasfalt)
Kies daarna een schadeparameter (Scheuren, Gaten, etc.)
en geef tenslotte een oordeel van de schade (Goed, Redelijk, Matig of Slecht)