Ga door naar de inhoud

Over de Digigids

De Digigids is een landelijk catalogus voor het beoordelen van schades aan waterkeringen. De waterkeringen bestaan uit onderdelen. Hieraan kunnen schades ontstaan die de inspecteur beoordeelt op kwaliteit.

De gids biedt een kader om die schades het kwaliteitsoordeel ‘goed, redelijk, matig of slecht’ te geven. De gids is een belangrijk onderdeel van de opleidingen en trainingen van waterkeringbeheerders en -inspecteurs.

De Digigids is bedoeld voor reguliere inspecties. Voor hoogwaterinspecties kan de WIKI-noodmaatregelen worden bekeken.

Wilt u meer informatie hebben over grasbekledingen? Die vindt u op de website handreiking grasbekleding.

Geschiedenis

Na de dijkdoorbraak bij Wilnis zijn STOWA en Rijkswaterstaat in 2004 het programma Verbeteren Inspecties Waterkeringen (VIW) gestart. Eén van de producten van VIW was Digispectie (2006); een inspectie-applicatie voor het vastleggen van schades aan waterkeringen. Van deze schades zijn in de jaren erna foto’s verzameld en aangevuld met de foto’s uit de “groene gidsen”. In 2009 zijn deze foto’s beschikbaar gesteld in de eerste versie van de Digigids. De Digigids is in de loop der jaren inhoudelijk aangepast en er zijn vele foto’s toegevoegd. Begin 2023 heeft een technische update plaatsgevonden van de Digigids versie uit 2019.

Organisatie

Digigids is een initiatief binnen het Programma Instandhouding Waterkeringen (PIW) van STOWA en Rijkswaterstaat. De Digigids wordt beheerd door diverse expertgroepen (grasbekleding, asfaltbekleding, steenbekleding, duinen) onder aansturing van de regiegroep bekledingen.

Toekomst

De expertgroepen zijn verantwoordelijk voor de inhoud in de diverse type bekledingen. Deze kunnen in de loop van 2023 inhoudelijke worden aangepast en nieuwe foto’s toegevoegd. Tevens zal een koppeling worden gemaakt met de NEN 2767 conditiemeting. Meer informatie over de NEN2767 voor waterkeringen is te lezen in het STOWA-rapport.