Ga door naar de inhoud

Ruigte

Kruidachtige vegetaties met kans op ophoging van onverteerde plantenresten en grasmat wordt onderbroken

Goed

Geen ruigtes

Redelijk

Geen voorbeelden beschikbaar - Maximaal 5 plekken van ruigtes met een doorsnede van 0,20 m

Matig

Geen voorbeelden beschikbaar - Maximaal 5 plekken van ruigtes met een doorsnede groter dan 0,20 m en kleiner dan 0,30 m

Slecht

6 of meer plekken van ruigtes met een doorsnede van 0,20 m en kleiner dan 0,30 m of 1 of meer plekken van ruigtes met een doorsnede groter dan 0,30 m