Ga door naar de inhoud

Natte plekken

Lokale plekken in de grasbekleding die afwijkend vochtig zijn

Goed

Geen sporen van natte plekken

Redelijk

Sporen van verschil in bevochtiging echter geen vegetatieverschillen

Matig

Natte plekken met op natte omstandigheden aangepaste vegetatie

Slecht

Plekken met zichtbaar uittredend water