Ga door naar de inhoud

Houtopslag

Houtige beplanting die de functie van bekleding aantast

Goed

Geen houtige beplanting

Redelijk

Hier en daar solitaire houtopslag, grasbekleding aaneengesloten en in takt

Matig

In omvang kleine solitaire groepjes verspreide houtopslag, grasbekleding niet aaneengesloten

Slecht

Velden ter grootte van 0,5 m2 of meer van houtopslag, grasbekleding niet aanwezig maar volledig overgroeid