Ga door naar de inhoud

Graverij groot

Graafsporen van mensen, bevers, muskusratten, vossen, konijnen, dassen, etc.

Goed

Geen schade aan grasbekleding door mens, bever, bever, muskusrat, konijn, das of vos, etc.

Redelijk

Minder dan 2 gaten kleiner dan 0,15 m bij 0,15 m met een diepte minder dan 0,10 m per m2 en minder dan 5 van zulke gaten per 25 m2

Matig

Niet meer dan 2 gaten kleiner dan 0,15 m bij 0,15 m met een diepte minder dan 0,10 m per vierkante meter en gemiddeld over 25 m2 en niet meer dan 5 van zulke gaten

Slecht

6 gaten kleiner dan 0,15 m bij 0,15 m met een diepte minder dan 0,1 m of 1 of meer gaten groter dan 0,15 m bij 0,15 m met een diepte minder dan 0,1m of 1 of meer gaten van 0,15 m bij 0,15 m of meer met een diepte van meer dan 0,1 m