Ga door naar de inhoud

Erosieafslag

Lokale afslag van bekleding door stroming en/of golven

Goed

Geen sporen van erosie

Redelijk

Minder dan 3 gaten kleiner dan 0,15 m bij 0,15 m met een diepte minder dan 0,10 m of afslagrand met een hoogte van 0,05 m of minder

Matig

Maximaal 5 gaten kleiner dan 0,15 m bij 0,15 m met een diepte minder dan 0,10 m of afslagrand met een hoogte groter dan 0,05 m en kleiner dan 0,1 m

Slecht

6 of meer gaten kleiner dan 0,15 m bij 0,15 m met een diepte minder dan 0,1 m of 1 of meer gaten groter dan 0,15 m bij 0,15 m met een diepte minder dan 0,1 m of 1 of meer gaten van 0,15 m bij 0,15 m of meer met een diepte van meer dan 0,1 m of een afslagrand ter hoogte van meer dan 0,1 m