Ga door naar de inhoud

Afdekking

Afdekken van grasbekleding door bladval of maaisel dat niet is geruimd (per 25m2)

Goed

Geen afdekking van grasbekleding

Redelijk

Geen aaneengesloten afdekking van grasbekleding

Matig

Lokale kleine plekken met volledige afdekking van grasbekleding

Slecht

Grote aaneengesloten plekken met volledige afdekking van grasbekleding