Ga door naar de inhoud

Gaten

Plaatselijke verdiepingen

Goed

Lokale verdiepingen van 1 tot 10 cm in doorsnede met een diepte tot 3 cm

Redelijk

Lokale verdiepingen van 10 tot 100 cm in doorsnede met diepte tot 3 cm

Matig

Lokale verdiepingen groter dan of gelijk aan 100 cm in doorsnede met diepte minder dan van 3 cm

Slecht

Lokale verdiepingen met een diepte groter dan 3 cm, of lokale verdiepingen met zanduittreding